Reebok Crossfit Bayard WOD 10.11.14

Paladin CrossFit Group

Crossfit WOD:

Жим лежа на полу 3-3-3-1-1-1

Елизавета
21-15-9 повторов на время:
Взятие на грудь (Clean) 60/40кг,
отжимания на кольцах.

Reebok Crossfit Bayard WOD 10.11.14

Reebok Crossfit Bayard WOD 10.11.14